Kategorier
Uncategorized

Mentor som guide i arbeidslivet

Bildet er tatt av Tumisu fra Pixabay

Temaet for dagens blogginnlegg er «hvordan skaffe seg en relevant mentor?». En mentor kan hjelpe studenter med å få tilganger til relevante jobber ved endt studietid. Flere stillinger innad i bedrifter blir aldri utlyst, og dermed kan det bli vanskelig for studenter ved å ta kontakt. Men hvordan komme i kontakt med profesjonelle? Hvordan skaffe seg en mentor?

Gjennom et kurs basert på 8 moduler, ble det godt forklart hvilke framgangsmåter som innebærer i det å skape kontakt og relasjon med en mentor. Dette kurset heter First Round, og fungerer som et opplæringsverktøy som baserer seg på informasjon og aktiv deltakelse. Kurset tar opp hvorfor Networking er viktig, og hvordan du kan danne deg kontakter basert på deres tips og framgangsmåter.   

Profesjonell identitet

I Network Basics ble det stilt spørsmål, hvor man måtte svare på litt informasjon om seg selv basert på bakgrunn og til hvilken grad man er komfortabel og selvsikker når det kommer til Networking og å ta kontakt med profesjonelle. Det jeg fort begynte å innse mens jeg tok dette kurset var at selv om man har en student identitet, så har man også en profesjonell identitet som vokser gradvis. Når man snakker med profesjonelle mennesker, så bidrar dette til at den profesjonelle identiteten vokser. Etter hvert som den profesjonelle identiteten vokser, så vil du få et bedre syn på hvordan du selv vil fungere i en profesjonell rolle. Identiteten din som student vil dermed minke, men det betyr ikke at du ikke henger med på det du lærer i studiet. Det vil si at du klarer å ta med mer av dine erfaringer og kunnskaper inn i studenttilværelsen din.

Bildet er tatt av Tumisu fra Pixabay

Utforske mulighetene

Networking kan hjelpe deg med er å utforske yrkesmuligheter gjennom en person på innsiden. Komme i kontakt med personer som allerede jobber innenfor yrket du utforsker. Ved å bruke Networking som et verktøy kan man utforske muligheter ved å komme i kontakt med profesjonelle. En viktig baktanke når man snakker med profesjonelle er; å finne ut om dette interesserer meg, er dette noe jeg kan jobbe med selv om det kan bli vanskelig? Vil mine allerede eksisterende styrker bli verdsatt og kan jeg gjøre positive påvirkninger med mine indre styrker? Hvilke nye styrker kan jeg tilegne meg ved å være innenfor dette yrket? Har jeg muligheter til å vokse? Å snakke med en mentor innenfor hvilken som helst yrke, gjør at du lettere kan kartlegge hvilken retning du vil gå videre.

Fem kvaliteter

Det er fem kvaliteter som hjelper deg finne ut hvordan du skal gå fram når du skal snakke med en mentor: empati, nysgjerrighet, takknemlighet, relevans og respekt. Hvis man går inn i en samtale og er redd for hvordan man skal oppføre seg, kan dette være viktig å tenke på som noen punkter for hvordan du stiller spørsmål og skal oppføre deg med personen du snakker med. Det som er viktig å tenke over er at man som ung student, også er en ung profesjonell. Disse to identitetene vokser samtidig med hverandre og påvirker hverandre. I tillegg er det fint å tenke over at mentorene har også vært både studenter og unge profesjonelle en gang i tiden.

Mentorene ser også nytten i å komme i kontakt med studenter. Mange mentorer ser på dette som et piff i hverdagen, hvor de kan lære bort og informere interesserte studenter som er ivrige på å få vite mer om yrket og hvordan det fungerer i praksis. Derfor kan de være motiverte til å hjelpe deg med å finne en retning som kan gjøre det lettere for deg å finne ut hvor du skal gå. Folk vil som regel også hjelpe. Og hvis du ber om hjelp basert på de fem kvalitetene som ble nevnt ovenfor, så stiller de opp og prøver å hjelpe så godt de kan.

Bildet er tatt av John Hain fra Pixabay

Utforsk nettverket ditt

Hvem har du har i ditt nettverk er et godt spørsmål. I et nettverk så har man som regel venner, familie, kollegaer og bekjente. Det kan til og med være fremmede personer i ditt nettverk. Det som er viktig med et nettverk er at det handler om hvem du kan støtte og hvem som kan støtte deg. På LinkedIn finnes det mange mennesker du kan komme i kontakt med som kan være mentorer for deg idet du prøver å velge karriere eller yrke. Det å ha kontakter og noen du kan rådføre deg med er veldig verdifullt.

Ikke la tvilen ta overtak

De fleste kan kvie seg for å komme i kontakt med folk de ikke kjenner. Tanker som oppstår, havner i en kategori som leder til spørsmål som «hvorfor skal de ta seg tid til meg som er en student og har noen simple spørsmål?». Det First Round-kurset la vekt på her var at de fleste mennesker ønsker å hjelpe dersom de blir spurt. De fleste mennesker har også vært i dine sko. Hvis man snur det rundt og tenker at du er den profesjonelle som får en melding fra en student som vil stille noen spørsmål, og lurer på om du kunne satt av 20 min til dette, så ville jo svaret fort blitt ja. Dette er en tanke som jeg synes er lurt å tenke på dersom man er engstelig for å ta kontakt.

Opprette kontakt

Når man sender en melding via for eksempel LinkedIn eller en mail, så kan det være lurt å presentere hvem du er, hvorfor du sender melding/mail, og hva ønsker jeg å komme fram til ved å ta kontakt. Vær tydelig og effektiv. Ta initiativ og sett opp en tid og dato som funker for begge parter. Koordiner etter tidssone og spør mentoren om hen foretrekker telefon- eller videosamtale. Telefonnummer er lurt å oppgi. Sett opp et møte og inviter personen til en samtale.

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Telefonsamtalen

Personlig så har jeg lenge hatt litt telefonskrekk, og spesielt hvis jeg snakker med mennesker jeg ikke har møtt. Det å få en guideline til hvordan du skal oppføre deg og hvordan telefonsamtalen burde arte seg er viktig tema for min del. Ved begynnelsen av en telefonsamtale er det viktig å introdusere seg selv og gjøre mentoren kjent med hvem du er. Sørg for å spørre om tiden som er satt fortsatt passer for dem. Det er viktig å vise takknemlighet for at du får lov til å bruke noen minutter av deres tid til å ha en samtale. Spør dem hvordan de har det, og lytt til hva de har å si. Dette er en god start for å gå litt over på det personlige og bli bedre kjent.

I forkant må man forberede seg om hvilke spørsmål man ønsker å stille til mentoren. Derfor kan det være lurt å undersøke personen man skal snakke med, og finne ut litt om personen. Dette kan gi deg en pekepinn på hva du ønsker å spørre om. Ved å stille gode spørsmål, kan dette forme veien man ønsker å gå videre. Det er viktig å stille spørsmål som gir deg noe, for eksempel som handler om hvilke ferdigheter som er viktig innad i yrket, fordeler og utfordringer i yrket, og hvordan bedriften fungerer. Spør gjerne om råd og tips som de kan gi til deg som student. Kanskje de kan komme med anbefalinger og andre muligheter å vurdere?

Bevare kontakten

Når man har opprettet kontakt med en mentor, så er det lurt å bevare kontakten. Det går an å spørre mentoren om dere kan holde kontakten videre. Dersom mentoren sier ja til dette, så har du en støttespiller som kan rådføre deg videre på veien.

Bildet er tatt av Tumisu fra Pixabay

Refleksjon

Jeg syns dette First Round-kurset var til stor hjelp for hvordan man skal komme i kontakt med mennesker generelt. Jeg har nå begynt i en ny jobb som HR-medarbeider, og er under opplæring. Det innebærer en del telefonsamtaler og mange mailer man må svare på, og det kan være vanskelig å finne ut hvordan man skal formulere seg riktig. Tips og triks fra dette kurset skal jeg ta med meg videre, og kanskje det gjør meg mer selvsikker i min nye jobbhverdag.  

Kildehenvisning

Pesek, Paul. First Round. 2021. https://first-round.teachable.com/courses/ (funnet april 12, 2021).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *