Kategorier
Uncategorized

OKR – Stien til suksess!

Bildet er tatt av Wokandapix fra Pixabay

I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg et system som blir benyttet av suksessrike selskaper og bedrifter. OKR er navnet på dette systemet, og står for Objective, Key Results. Selskaper som bland annet Netflix, Google, Facebook, Spotify og Twitter opererer med OKR, og har oppnådd stor suksess på verdensbasis. Men hvordan fungerer systemet? Hva er det OKR handler om?

"Measure What Matters"

John Doerr skreiv boken “Measure What Matters” i 2017, hvor han tar for seg viktigheten i å sette seg ambisiøse mål og grundig utførelse. Han påpeker at mange av oss setter mål feil eller setter ikke mål i det hele tatt. Han understreker at mål må bli satt for de riktige grunnene, og at dette er veien til suksess og måloppnåelse. Doerr mener at OKR hjelper deg med å sette mål og steg for gjennomføringen, men også hjelper deg og organisasjonen til å bestige høyere nivå. Han beskriver viktigheten med hvordan OKR kan fungere som et rammeverk.

Ide - mål - gjennomførelse

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

For å skape noe nytt, så trenger man gode ideer. De fleste bedrifter og selskaper blir dannet basert på ideer og interesser om å tilføre noe nytt eller verdifullt til samfunnet. På denne måten tjener bedriften penger, og har mulighet til å bygge seg større. For at en ide skal skape en virkelighet for oppstarterne bak bedriften, så må det kunne være noe som er gjennomførbart. Hvor mange ganger har man ikke hatt en ide om noe helt genialt, men har hatt problemer med å finne ut hvordan denne ideen skal komme til live? For å kunne få suksess i hva du ønsker å utvikle, er det dermed viktig at de gode ideene er noe som faktisk kan gjennomføres. OKR hjelper bedrifter med nettopp dette, fordi OKR er et system som setter søkelys på gjennomføring.

Objective, Key Results er orda som ligger bak OKR, og har i hensikt å knytte mål til gjennomførbare strategier for hvordan man beveger seg frem. Dette er viktig for å kunne skape målbare resultater. Alle selskaper som opererer med OKR systemet har mål som ligger tilgjengelig for andre selskaper. Dette fører til en internkomunikasjon blant selskaper. Kanskje dette også kan bidra til å vekke konkurranseinstinkt blant konkurrentene? Dersom det er konkurranse, kan det lett oppstå et kick blant utøverne. Dette kan føre til at man er opptatt av å gjøre det lille ekstra for å være på topp og strebe etter god gjennomførelse for å nå mål, eller å sikte til enda høyere mål.

OKR har en prosess som tar for seg å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og ha fokus på de viktigste aktivitetene som oppstår. Når vi setter oss mål så må vi spørre oss selv hva vi ønsker å oppnå. I OKR systemet er det Objective som står for denne biten. Objective setter et punkt for hva vi ønsker å oppnå. Key Results handler om hvordan vi skal gå fram for å komme dit. Her inngår det en rekke strategier som skal implementeres for handling og fremgang. Det som er viktig å tenke på er at det kan oppstå situasjoner eller omveier som kan endre prioriteringer og fokus. Derfor er det viktig at mål og gjennomførelse blir tatt opp noen ganger i året for å finne ut hvordan veien videre ser ut.

Inkludering på arbeidsplassen

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Via OKR opprettes det også en sosial og oversiktlig kontakt mellom de ansatte i bedriften. Personlige mål og bedriftens mål blir knyttet sammen. Det er viktig at personlige mål får plass i en organisasjon. Mennesker er forskjellige og har forskjellige mål, meninger og verdier. Det at dette samsvarer med bedriftens mål er noe som blir sett på som verdifullt for mange, fordi det kan skape en opplevelse av tilhørighet og tilknytning til organisasjonen. Dette er positivt for organisasjonen, fordi menneskene som jobber der ser en viktighet i hva de gjør, og at de gjør jobben godt. Dette kan resultere i økt engasjement og hardt arbeid for å oppnå suksess.

Grunner til hvorfor selskaper ønsker å bruke OKR er fordi det er enkelt å styre selskapet med OKR. Tydelighet, fokus, engasjement og gjennomføringskraft er noen av stikkordene som kommer frem ved å bruke dette systemet. Det som ofte forekommer i en bedrift, er at de ansatte ofte ikke vet helt hva som er viktig og hvordan de skal prioritere. Mange vet heller ikke hvilke mål bedriften ønsker å oppnå. Ved å bruke OKR kan alle i bedriften få informasjon om mål og plan for gjennomføring. Det er også tilgang til å finne ut hvor bedriften står i forhold til målene som er blitt satt opp. På denne måten er det et system som bidrar til å inkludere menneskene i organisasjonen, og det er noe som blir sett på som svært positivt.

Refleksjon angående dagens situasjon

Basert på alt jeg har lest om OKR, så er det et system som bidrar til mye drahjelp til bedriftene. Bedriftene trenger fortsatt å jobbe med gode ideer og riktige grunner til hvorfor disse målene de legger for seg er nyttige i den situasjonen de er i. For eksempel da pandemien covid-19 kom på global basis, var det mange bedrifter som ble påvirket. Målene som mange tilstrebede seg etter måtte kanskje endres eller prioriteres på andre måter. Nye lover og regler for hvordan tiden var og fortsatt er har vært i utvikling, og det kan være vanskelig å følge med på alt som lukkes og åpnes. For mange bedrifter rundt om i verden handler det simpelthen om overlevelse. Det kan være vanskelig å sette seg ambisiøse mål dersom verden ser ut slik som den har gjort i over et år nå. På bakgrunn av dette kan det også være vanskelig å vite hva som er steget videre i OKR systemet.

Men selv om det er mange bedrifter som har hatt det tøft og vanskelig, så er det alltid nye ideer og muligheter som dukker opp. Enkelte bedrifter har blomstret på grunn av for eksempel netthandel, streaming av film, serier og musikk, eller nye varer og tjenester som kunder har behov for. Hvordan bedrifter har håndtert pandemien er veldig varierende, men til tross for dette er det fortsatt viktig å danne seg mål og prøve å gjennomføre dette på best mulig vis. Det handler også om at bedrifter klarer å se utenfor boksen i form av hva kunder spør etter, eller hvordan bedrifter kan tilrettelegge seg i forhold til situasjonen vi står overfor. Med den usikkerheten på hvor lenge pandemien skal vare, så kan jeg tenke meg at målene som bedriftene legger frem ikke så ambisiøse i form av at de skal nå nye høyder. Overlevelse, nyskapelse og sikkerhet er viktige stikkord til hvordan ORK kan tilrettelegge gjennomførelse i sårbare bedrifter.

Referanser

Doerr, John. Whatmatters. 2020. https://www.whatmatters.com/series_entries/s1-1-why-okrs/ (funnet april 7, 2021).

Lund, Karl Philip. INEVO. 18 desember 2019. https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/ (funnet april 7, 2021).

Ett svar til “OKR – Stien til suksess!”

Hei Ingvild!

Dette syns jeg var et godt skrevet innlegg, og du har inkludert alt av underoverskrifter, kildehenvisninger og andre faktorer som er med på å løfte innlegget. Bare å fortsette slik, bra jobbet! 😀

Stine

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *