Kategorier
Uncategorized

FNs bærekraftsmål i samsvar med TooGoodToGo

TooGoodToGo har bærekraft på agendaen, og hjelper bedrifter med å redusere matsvinnet sitt. I den sammenheng er det flere av FNs bærekraftsmål som er aktuelle å trekke frem i forbindelse med bedriften. Det er tre av FNs bærekraftsmål jeg har funnet frem som jeg mener er relevant for bedriften TooGoodToGo; Utrydde sult, Ansvarlig forbruk av produksjon og Stoppe klimaendringene.

Bærekraftsmål 2: Utrydde sult

Bildet er tatt av John Hain fra Pixabay

Problemet vi står overfor er at vi kaster en tredjedel av all mat som produseres. Vi produserer nok mat til å mette alle menneskene på kloden, men overskuddsmat som blir produsert og ikke blir spist opp blir kastet. Målet her er å kunne forsørge alle mat på en bærekraftig måte. For å få til dette må vi endre måten vi tenker på i forhold til dyrking, slakting og fisking. Maten må også bli fordelt og brukt opp istedenfor kastet. Alle har mulighet til næringsrik mat dersom vi endrer atferden vår, og dette er også en viktig inntektskilde. Selskaper som har utrydding av sult som en prioritet er også flinke til å investere i tiltak utenfor selskapet. Det de ønsker å vise til er at selskapet har et ønske om å ta del i den globale verdiskapningen, og viser dette med å støtte andre bedrifter og virksomheter som hjelper de som stiller svakt økonomisk i samfunnet.

Økologisk og kortreist mat er noe som har blitt en viktigere faktor i Norge. Denne trenden støtter lokale gårdsdrifter og landbruket i Norge. Dette er i tillegg et bærekraftig tiltak. TooGoodToGo er med på å skape verdi i overskuddsmat fordi prisen er redusert, og måten maten blir brukt og ikke kastet er et bærekraftig tiltak. Matsvinn er et av de største miljøutfordringene, og TooGoodToGo ønsker å bidra og hjelpe til å redusere matsvinnet. TooGoodToGo samarbeider med bedrifter og gir bort mat til en billig penge istedenfor at det skal bli kasta i søpla. Dette gir mennesker med dårlig råd muligheten til å redde en god mengde mat for en rimelig pris. På denne måten kan vi si at TooGoodToGo kan bidra til å levere mat til mennesker som ikke har økonomi til å kunne kjøpe disse råvarene til den egentlige prisen det koster.

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bildet er tatt av John Hain fra Pixabay

I dag produserer vi og forbruker mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. Alvoret i dette er at vi benytter oss av jordens allerede skjøre ressurser. For at fremtidige generasjoner skal ha gode levevilkår, så er det særdeles viktig å endre forbrukernes livsstil. Når noe blir produsert, ser vi at det krever ressursbruk som bidrar til å skade miljøet og fører i tillegg til klimautslipp. Det dette målet står for er å i hovedsak finne bærekraftige produksjonsløsninger og endre forbrukeratferd hos forbrukerne. Økonomisk vekst, redusert klimaendringer og økt livskvalitet hos mennesker og dyr er effekten av dette målet. Enkle grep er for eksempel å kildesortere avfall, pante og redusere matsvinnet. Dette er enkle løsninger som burde være overkommelig for menneskeheten å bidra med. Ikke alle land har enkle løsninger og systemer som vi har i Norge, men Norge har også mye å lære når det kommer til sirkulær økonomi og innovative løsninger innad i bedrifter. Vi ønsker å lære av internasjonale markeder for nye innovative forretningsmodeller som danner sirkulær økonomi. TooGoodToGo hjelper bedrifter med å bli kvitt overskuddsmat. På denne måten kan bedrifter redusere matsvinn med tanker om at maten som blir produsert blir konsumert av forbrukerne.

Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

Klimautslippene fortsetter å øke, og er 50% høyere enn det var i 1990. Det finnes en grense på hva naturen kan tåle. To graders temperaturøkning er grensen for hvor påvirka naturen blir. Det som er skummelt er at dersom temperaturen stiger mer enn det, så vil vi ikke klare å kontrollere klimaendringene. For at vi skal forhindre denne temperaturøkningen, så er det viktig at mennesker over hele verden ser alvoret og gjør det de kan for å bidra til å redusere klimautslipp. Det er en umiddelbar og kollektiv handling som må iverksettes dersom vi ønsker å leve i en verden slik den ser ut i dag. For det første så er det uetisk at vi forbruker kloden vår. I tillegg vil naturkatastrofer som jordskjelv og tsunamier føre til at mennesker mister liv. Det er også utrolig dyrt å reparere skader og ødeleggelser som disse naturkatastrofene medbringer. Det er en tap-tap situasjon for alle parter som er involvert.

Bildet er tatt av 政徳 吉田 fra Pixabay

For å hindre klimaendringene så er det ikke nok å bare bli informert og la det ligge. Vi må handle kjapt for å forhindre en ødelagt jordklode. Vi må stoppe og reversere store klimaendringer som er her og som spås fremover i tid. Bedrifter har dermed en stor jobb å gjøre når det angår deres eget utslipp av CO2. Fornybar energi er noe som må benyttes mer dersom vi skal stoppe klimaendringer. TooGoodToGo er en grønn bedrift som tar miljø på alvor. De har bærekraftige delmål som skal inspirere og hjelpe forbrukere med å tenke miljørettet og bærekraftig. De tar i bruk ressurser som allerede eksisterer. Overskuddsmat er noe som kan reddes, og bidrar til at det blir sluppet ut mindre CO2. Denne maten dermed ikke nedbrutt eller brent, og da forhindrer dette at store mengder klimagasser slippes ut i atmosfæren. Disse gassene bidrar til klimaendringer. Klimaendringer er noe vi må stoppe og helst reversere.

Det er fire delmål TooGoodToGo har, og det er å gi kunnskap og påvirke husholdning, bedrifter, utdanning og politikken. Ved å ha disse delmålene, kan de få frem et budskap og forhåpentligvis påvirke forbrukere til å gjøre ord om til handling. Ønsket er at forbrukeratferden til mennesker rundt om i verden skal endres, hvor mennesker tenker mer miljøvennlig og bærekraftig, og få frem nettopp hvorfor dette er viktig for jordkloden. TooGoodToGo sine hjemmesider er kunnskapsbaserte, og har som formål å få frem hva de jobber med, og i tillegg informere og inspirere andre til å engasjere seg i reduksjon av matsvinn, miljø og bærekraft.

Kildehenvisning

FNs Bærekraftsmål. Globalcompact.no. 2021. https://globalcompact.no/barekraftsmal/mal-2-utrydde-sult/ (funnet mars 16, 2021).

FNs Bærekraftsmål. Globalcompact.no. 2021. https://globalcompact.no/barekraftsmal/mal-12-ansvarlig-forbruk-og-produksjon/ (funnet mars 16, 2021).

 FNs Bærekraftsmål. Globalcompact.no. 2021. https://globalcompact.no/barekraftsmal/mal-13 stoppe-klimaendringene/ (funnet mars 16, 2021).

Too Good To Go. 2021. https://toogoodtogo.no/no/movement (funnet mars 16, 2021).

TooGoodToGo.2021. https://toogoodtogo.no/no/movement/education/ofte-stilte-spoersmaal (funnet mars 16, 2021)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *