Kategorier
Uncategorized

TooGoodToGo som bedrift mot grønne mål

Bildet er tatt av OpenClipart-Vectors fra Pixabay

Når en bedrift skal opprettes, så er det viktig at menneskene bak bedriften har mål og ideer om hvilken bedrift de har lyst til å skape. Forretningsmodeller kan sammenlignes med et økosystem, hvor ulike aktører konkurrerer og samarbeider (Krokan, 2015). Aktører i «økosystemet» er avhengige av hverandre for å skape endringer og utvikling. En forretningsmodell utvikles over tid, og baserer seg på hvilke metoder som bedriften benytter seg av når det kommer til sine ressurser for å kunne skape kundeverdi. Roller og relasjoner mellom bedrifter, kunder, leverandører og samarbeidspartnere er det som forretningsmodeller baserer seg på (Krokan, 2015). Hvilken form for forretningsmodell bedriften tar i bruk spiller en rolle for bedriftens økonomi og inntekt. For en bedrift er det viktig å tiltrekke seg kunder og skape kundeverdi for å kunne tjene penger innad i bedriften.  

Bærekraft er viktig for kunder

Bildet er tatt av Gordon Johnson fra Pixabay

I dag ser vi at bærekraftige mål er noe som blir viktigere og viktigere for kunder. I større grad enn før, så tenker forbrukere mer i retning av bærekraft i valgene de tar. Forbrukere blir påvirket av alvoret som vi egentlig står overfor når det kommer til blant annet klimaendringer, miljøforandringer, urettferdigheter og ulikheter, som foregår på globalt nivå. Vi har også sett gang på gang at medier retter negativ oppmerksomheter mot bedrifter som ikke tar bærekraft på alvor. Bedrifter som får tyn får også et negativt inntrykk og rykte blant forbrukere. Utfallet kan dermed bli at disse bedriftene mister kunder på denne måten. Derfor er det viktig at bedrifter verdsetter bærekraft og velger å gå for grønne valg.

Forretningsmodell

TooGoodToGo har en forretningsmodell som retter seg mot bærekraftige mål. De samarbeider med matvarebedrifter som butikker, caféer og restauranter om å bekjempe matsvinnet. På denne måten kan bedriftene sammen skape positive endringer ved å iverksette disse grepene. Matvarebedrifter som TooGoodToGo samarbeider med vil få et positivt image for å tenke bærekraftig, og får en mulighet til å redusere svinnet sitt. TooGoodToGo får kunder ved å samarbeide med matvarebedrifter. På denne måten skapes det «symbiose» i «økosystemet», som vil si at det skapes et samspill mellom partene. Interessentene til TooGoodToGo er kunder og samarbeidspartnere. I en bedrift er det viktig å nå frem til kunden med et budskap som fanger deres oppmerksomhet. Too good to go har skapt en app som gjør det enkelt for kunder å redde maten som er i ferd med å bli kastet. Appen er lett å bruke, og inneholder kart over butikker i nærheten som tilbyr Too good to go forundringsposer. De har et mål om å inspirere og hjelpe alle til å bidra med å bekjempe matsvinn. Prisen er rimelig, og kunder kan få mye god mat for pengene.

En bedrift i grønn vekst

Bildet er tatt av rsull fra Pixabay

Den grønne strategitrappa fungerer som et strategisk verktøy mot grønn vekst. Den grønne strategitrappa tar for seg bærekraft steg for steg. Bedrifter og virksomheter kan dermed operere etter bærekraftige tiltak, og gå mot grønnere mål etter hvert som de beveger seg oppover trappetrinna. Den grønne strategitrappa har seks trappetrinn. Det første trappetrinnet går ut på det utvendige; å samarbeide med andre bedrifter eller interessenter som jobber for bærekraft. Det andre trappetrinnet er husrengjøring, hvor bedriften prøver å finne ut hvilke utslipp og avfall som kan reduseres innad i bedriften. Leverandørkrav er det tredje trinnet, hvor bedrifter ønsker å stille bærekraftige krav til selskaper de samarbeider med. Etter det tredje trinnet kommer trinn nummer fire, som handler om driftsomlegging. På dette trinnet ønsker bedriften å finne måter som kan levere maksimal verdi basert på minst mulig ressurser. Trinn fem går ut på å fornye produktporteføljen. Her vil det bli utviklet nye produkter og tjenester som er økoeffektive. Det sjette trinnet er å skape en ny forretningsmodell. På dette siste trinnet skal bedriften lage en forretningsmodell hvor bærekraft står helt sentralt i bedriften.

Basert på den grønne strategitrappa, kan vi finne ut hvor bedrifter ligger og hvor langt de har å gå før de når målet/toppen. TooGoodToGo er en kunnskapsbasert bedrift som tar for seg bærekraftige mål. Bedriften ønsker å motivere til positive samfunnsendringer, og mener at det er mulig å bekjempe matsvinn hvis alle bidrar. Dette er en bedrift som får mer og mer oppmerksomhet, og setter et positivt preg på bekjempelse mot matsvinn. TooGoodToGo har tatt for seg delmål som går ut på å inspirere, samarbeide og gi kunnskap til hvordan matsvinn kan unngås (https://toogoodtogo.no/no/movement).

Eventuelle tiltak

Det er litt vanskelig å peke ut hva som kunne blitt forbedret med TooGoodToGo. Dette er en bedrift som har bærekraftige mål, og ble opprettet nettopp fordi de ønsket å ta tak i matsvinnet. Det jeg tenker kan være et aktuelt forbedringstiltak er å nå flere kundegrupper. Siden TooGoodToGo i hovedsak baserer seg på en app, kan det bli vanskelig å nå kunder i alle aldre. Appen i seg selv er enkel å bruke, men ikke nødvendigvis for alle. En annen ting som jeg har tenkt på er at TooGoodToGo er populært i Oslo, men det finnes mange bygder og tettsteder rundt om i Norge som ikke har så mye kjennskap til bedriften. Kanskje er dette fordi det er vanskelig for TooGoodToGo å få tak i matvarebedrifter som kunne tenke seg et slikt samarbeid? Eller så kan det hende at matvarebedrifter på bygda ikke har nok kunnskap på hvordan TooGoodToGo fungerer? En eventuell forklaring kan jo også være at det som regel er store avstander fra butikker til hjemmene, og at dette gjør det vanskelig eller brysomt for kunder å komme seg til stedene som kunne tilbudt TooGoodToGo.  

Referanser

Krokan, Arne. Det friksjonsfrie samfunn. Oslo: Cappelen Damm AS, 2015.

Stoknes, Per Espen, og Arne Carlsen. BI Business. 3 juni 2020. https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2020/06/a-lede-fra-koronakrise-til-gronn-vekst/ (funnet mars 12, 2021).

Too Good To Go. 2021. https://toogoodtogo.no/no/movement/education/ofte-stilte-spoersmaal (funnet mars 12, 2021).

Too good to go. 2021.

https://toogoodtogo.no/no/movement (funnet mars 12, 2021).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *