Kategorier
Uncategorized

FNs bærekraftsmål i samsvar med TooGoodToGo

TooGoodToGo har bærekraft på agendaen, og hjelper bedrifter med å redusere matsvinnet sitt. I den sammenheng er det flere av FNs bærekraftsmål som er aktuelle å trekke frem i forbindelse med bedriften. Det er tre av FNs bærekraftsmål jeg har funnet frem som jeg mener er relevant for bedriften TooGoodToGo; Utrydde sult, Ansvarlig forbruk av […]

Kategorier
Uncategorized

TooGoodToGo som bedrift mot grønne mål

Når en bedrift skal opprettes, så er det viktig at menneskene bak bedriften har mål og ideer om hvilken bedrift de har lyst til å skape. Forretningsmodeller kan sammenlignes med et økosystem, hvor ulike aktører konkurrerer og samarbeider (Krokan, 2015). Aktører i «økosystemet» er avhengige av hverandre for å skape endringer og utvikling. En forretningsmodell […]