Kategorier
Uncategorized

Refleksjon over digital markedsføring

Digital markedsføring er et fag som har lært meg mye om hvordan vi har kommet så langt vi har på bare få år. Faget tar utgangspunkt i hvor mye digitale plattformer har å si for utvikling og vekst i markedet. Plattformorganisering vinner fordi transaksjonskostnadene er lavere og utnytter nettverkseffekter. Plattformorganisering er mer effektivt innenfor samhandlingsprosesser, og skaper selvforsterkende effekt. Digital markedsføring er et fag som lærer om hvordan verden videre inn i fremtiden kommer til å se ut, hvordan samfunnet og livet vi har i dag kommer til å utvikles og forhåpentligvis forbedres på forskjellige plan.

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Teknologien innenfor kunstig intelligens er kommet langt, og det skaper både spenning og noe frykt for hva som kommer til å utvikle seg videre. Selvkjørende bilder, automatiserte matbutikker, roboter som utfører operasjoner, medisinske innovasjoner og virtuell virkelighet er noen av fenomenene som er blitt snakket om angående fremtidig teknologi. Kunstig intelligens kommer til å ta over for en god del jobber og måter vi utfører arbeid på. Det er derfor viktig for mennesker å tenke nytt og at det nye kommer veldig fort, kanskje fortere enn forventet. Utviklingen skjer gradvis, men plutselig ser vår verden annerledes ut enn det den ser ut i dag.

Kunstig intelligens

Basert på alt jeg har lært i denne første delen av kurset innenfor digital markedsføring, så sitter jeg igjen med blandede følelser og tanker. Vi er i en periode hvor det kommer til å foregå mye spennende, men samtidig så vet vi ikke hvor langt det vil gå. Det er etiske spørsmål rundt hvor mye kunstig intelligens skal få lov til å ta over for oss mennesker, og hvor sikre vi kan være på at denne teknologien er kompetente og treffsikre i deres arbeidsoppgaver. Fremover kommer vi til å trenge flere trenere for kunstig intelligens, som skal trene og utvikle forskjellige kunstig intelligensbaserte verktøy eller utøvere. Treningen skal gi en slags ryggmarg til denne utøveren som skal utføre oppgaven sin. På denne måten skal kunstig intelligens lære av mennesker til å utføre oppgaver og jobber som mennesker vanligvis gjør.

Nye yrker

Tidligere i kurset ble det tatt opp en rekke jobber som ikke eksisterer lenger fordi vi ikke har bruk for dem. Det er jobber som var vanlig før biler og annen teknologi tok over, som jeg sjeldent tenker over har vært yrker. Her nevnes det noen yrker som for eksempel gatelystenner, melkemann, menneskelig vekkerklokke, kjeglesetter (bowlingkjegler), rottefangere og is skjærere. Disse yrkene har blitt erstattet av moderne løsninger, og er yrker vi ikke tenker på har eksistert. Det jeg tenker på nå er hvilke yrker som blir erstattet av morderne løsninger videre i fremtiden. Det er lett nå å stusse og spørre om de yrkene jeg nettopp ramset opp faktisk eksisterte, og være forbauset over at slik var det en gang i tiden. Det jeg lurer på er hvilke yrker er det som er glemt om 100 år, og hvor forbauset mennesker i fremtiden vil bli når disse yrkene blir oppramset.

Det kompliserte samspillet

Bildet er tatt av 🎄Merry Christmas 🎄 fra Pixabay

Hvis vi ser på det store bildet, så har digital markedsføring gitt meg en forståelse av det kompliserte samspillet mellom teknologi, samfunn og organisasjon. Det digitale erstatter det industrielle mer og mer på grunn av sine fordeler. Transaksjonskostnaden er lavere i den digitale økonomien kontra den industrielle økonomien. Det transaksjonskostnadene handler om er den tiden og de ressursene som blir brukt, å gjøre det enklere for brukerne slik at de ønsker å handle. Ved å holde lave transaksjonskostnader, kan man også skape nettverkseffekter. Nettverkseffekter utvikler positive eksternaliteter. Det vil si at hvis andre gjør noe, så vil dette skape en fordel for meg. På denne måten henger nettverkseffekter og transaksjonskostnader sammen, ved at for eksempel en nettbutikk anbefaler andre produkter til deg fordi «andre kunder som kjøpte dette produktet du kjøper nå, kjøpte også dette produktet». Det vil si at andre skaper en fordel for kjøperen. I tillegg til transaksjonskostnader og nettverkseffekter, så når vi frem til flere mennesker på digitale plattform og klarer å vokse og utvikle den digitale plattformen basert på nettverksforbindelser og store nettverk. Dette er grunnen til at det digitale tar over for det industrielle. Ved å drive med industrielle varer, så vil man oppleve noe som heter increasing returns, som handler om at gjennomsnittskostnaden vil fortsette å øke dersom man ikke får flere brukere inn i nettverket. Ved digital økonomi, så ligger grensekostnaden på 0. På denne måten vinner digital økonomi over industriell økonomi.

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Samfunnet har ansvar for produksjon, infrastruktur og samfunnsutvikling. Samfunnet påvirkes av teknologi og organisasjoner, på samme måte som samfunnet påvirker teknologi og organisasjoner. Organisasjonen har ansvar for arbeidsprosesser, ledelse og kompetanse. Hele denne triangelen som utvikler dette kompliserte samspillet er avhengig av hverandre for å kunne fungere. Basert på digital markedsføringsfaget ser man på hvordan teknologiens utvikling tar beina fatt, og vi sitter igjen med spørsmål om hvordan dette kommer til å utvikle samfunn og organisasjoner. Teknologiutviklingen vil endre organisasjoner og påvirke samfunn. Yrker og jobber står på spill fordi kunstig intelligens tar over. Fremover kommer vi til å være mer avhengige av andre menneskelige kompetanser. Vi kommer til å måtte erstatte enkelte yrker og måter å jobbe på med andre yrker og måter å jobbe på. Teknologi og organisasjon er det som driver samfunnet i en moderne og fremtidsrettet retning, og derfor er det viktig å ha innsikt i hva som utvikles og hvordan arbeidsplasser kan tilrettelegge og endre menneskers arbeidsprosesser basert på det som trengs. Mennesker kommer fortsatt til å være en viktig del i arbeidsmarkedet, men vi kommer til å jobbe med kunstig intelligens som hjelpemiddel i de fleste tilfeller. I andre tilfeller kommer kunstig intelligens til å ta over for å effektivisere arbeidsprosesser.  

Refleksjon

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Jeg syns at denne delen av kurset i digital markedsføring har vært lærerikt og spennende. Det å bli belyst overfor fremtidige teknologier og hvor mye digitale plattformer og økonomi har å si for samfunnet, er interessant og gir meg tanker og spørsmål å reflektere over i hverdagen. Denne delen av kurset i digital markedsføring har også fått meg til å gå litt ut av komfortsonen med å skrive blogg og dele tanker og følelser på nett. Dette er noe jeg ikke driver med til vanlig, men jeg har forstått at bloggoppgaver bidrar til mer refleksjon rundt faget og en brattere læringskurve for meg som student. På denne måten har jeg måttet følge med på alle forelesninger og fulgt en rekke frister på blogginnlegg. Drivkraften i faget er noe som hjelper meg med å følge ordentlig godt med. De tidene vi er i nå, hvor alt foregår digitalt på grunn av korona, gjør at man trenger faste rammer rundt seg. Læring og interesse er alltid noe som kan skapes selv om verden er i «lock down».

Referanser

Delbart. u.d. http://www.delbart.no/2014/03/forsvunne-yrker/ (funnet februar 2, 2021).

Krokan, Arne. Det friksjonsfrie samfunn; Om utviklingen av nye digitale tjenester. Oslo: Cappelen Damm AS, 2015.

Krokan, Arne. Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *