Kategorier
Uncategorized

Blokkjeder – den digitale regnskapsboka

Informasjon er det viktig at vi har kontroll på. Blokkjedeteknologien er godt i gang, og øker både sikkerhet, effektivitet, og brukes som en logg hvor vi kan samle og lagre informasjon og data. Blokkjede hjelper til med å ha kontroll og orden i «sysakene». For å forstå dette bedre og innse hvor effektivt blokkjede er, så ønsker jeg å utdype litt mer om både dette fenomenet og kryptovaluta. Hvordan kan vi i Norge benytte oss av blokkjeder i fremtiden?

Bildet er tatt av analogicus fra Pixabay

Hva er blokkjede?

En blokkjede fungerer som en digital regnskapsbok. I denne regnskapsboka kan man registrere og spore digitale transaksjoner. Her lagres det masse data. Grunnen til at det heter «blokkjeder» er fordi det lagres masse data i blokker. Disse blokkene linker seg til andre blokker, og dermed får man en blokkjede. Kryptografi er det som blir benyttet til å linke blokkene til hverandre. Kryptografi bygger på teknikker som skjuler informasjon til de som ikke skal se innholdet. Det fungerer som en slags autorisering for å verifisere at du er du, som for eksempel ved å logge inn i nettbanken. Det tillater deg også å holde transaksjoner privat. I blokkjeder kan ikke data som allerede er lagret endres på. Derfor er blokkjeder supert å bruke dersom man har svikt i tillit til de som administrerer data.

Hva er Kryptovaluta?

Bildet er tatt av MichaelWuensch fra Pixabay

Kryptovaluta er en virtuell valuta, og verdienheten omtales som bitcoin. Bitcoin er da altså en verdienhet innenfor det digitale betalingsnettverket. Dette nettverket baserer seg på blokkjedeteknologi. Det vil si at bitcoin kan overføres direkte til en mottaker via dette nettverket. Den slipper å måtte gå via banken eller en annen form for betalingsformidler. Hvem som helst kan bruke Bitcoin. Den fungerer også som en digital regnskapsbok som våker over bitcoin-balansen.

Hvordan kan vi bruke blokkjeder?

Blokkjeder er lure å bruke i henhold til å øke sikkerhet og personvern. På denne måten kan vi få et sikrere IT-system i det norske næringsliv. Økt effektivitet og redusert innsyn fra aktører utenifra er også noe som blokkjeder kan bidra til å hjelpe med innenfor økonomiske bransjer. Dette er da spesielt i forhold til å holde transaksjoner private. Det som blokkjeder i hovedsak brukes til er å fjerne andres involvering, skape tillit, verifisere og lagre data i henhold til transaksjoner. Det skal være trygt å bruke blokkjeder. Fremover kommer blokkjeder til å bli mye mer benyttet, og målet er å øke effektivitet og sikkerhet innenfor diverse områder.

Fremtidig bruk av blokkjeder

På et sykehus er det mye pasienten må gjennom, og all informasjon om pasientens status og prøver blir lagret i et system på sykehuset. Det som blokkjedeteknologien kan hjelpe med er å redusere avvik på sykehus. Pasienten kan da få den informasjonen tilgjengelig. På denne måten kan pasienten lett få innblikk i egen sykehistorie, samt ta med seg dokumentasjon videre til andre leger for behandling. Det som også er positivt med dette er at sykepleiere, leger og andre helsepersonell som kartlegger, behandler og dokumenterer pasienten får et større press på seg til å være mer grundig og gjøre bedre vurderinger siden pasienter og andre leger kan lese dette.

Bildet er tatt av StockSnap fra Pixabay

Det å spore betalinger blir sikrere, og ved hjelp av blokkjeder kan man også ha bedre kontroll og oversikt over bistandspenger. Det å undersøke og vite at de offentlige pengene faktisk går til det de skal gå til. Ved å bruke blokkjeder kan man dermed skape økt effektivitet og mindre ressurser i forhold til oppfølging av bistandspenger. Det er både ressurs- og tidssparende.

Blokkjedeteknolgien kan også samle på informasjon basert på eiendommer og eierskap. Kartverket er en offentlig grunnbok, som danner grunnlag for juridiske transaksjoner. I kommuner ligger det eiendomsregistre, og de brukes blant annet i forbindelse med reguleringsplaner og planleggingsformål. Radon, rasfare og brannfare er noen av tingene som disse registrene har kontrollen på. Det er dermed ikke slik at alle registrene er i samsvar med hverandre, og dette er noe blokkjedeteknologien kan hjelpe til med.

Referanser

Deloitte. 2018. https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html (funnet januar 28, 2021).

Jenssen, Torbjørn Bull. Store Norske Leksikon. 11 desember 2020. https://snl.no/Bitcoin (funnet januar 28, 2021).

Knapskog, Svein Johan. Store Norske Leksikon. 30 november 2019. https://snl.no/kryptografi (funnet januar 28, 2021).

Lie, Ken Siva. Store Norske Leksikon. 2 desember 2020. https://snl.no/blokkjede (funnet januar 28, 2021).

Ett svar til “Blokkjeder – den digitale regnskapsboka”

Hei Ingvild!

Fint innlegg! Du har med veldig mange gode eksempler, og det er veldig bra at du henviser til alle av dem i løpende tekst. Du trenger imidlertid ikke å hyperlinke til samme kilde flere ganger i teksten. Det holder kun å gjøre det en gang – gjerne der det er mest relevant. Dersom du tar for deg flere eksempler som kommer fra samme kilde, kan det være relevant å henvise, men det er altså ikke nødvendig å hyperlinke alle ord som har «blokkjede» i seg for eksempel 🙂

Jeg savner også en avslutning i innlegget som oppsummerer dine funn.

Godt skrevet og masse lykke til videre med bloggingen 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *