Kategorier
Uncategorized

Kunstig intelligens

Mind Over Machines

Tiden framover viser at vi mennesker kommer til å utvikle og bruke mer av det vi kaller «kunstig intelligens». Kunstig intelligens skaper etiske og filosofiske spørsmål rettet til oss mennesker. Hva er det som kan skje i fremtiden dersom kunstig intelligens erstatter oppgaver som alltid har blitt utført av mennesker? Hva kan kunstig intelligens hjelpe oss med?

Forelesningssammendrag

I en tidligere forelesning innen digital markedsføring ble det tatt opp mange måter kunstig intelligens kunne utvikle seg videre. For at en maskin skal oppnå kunstig intelligens, så må maskinen jobbes opp til å forstå og gjenkjenne fysiske objekter og oppgaver i miljøet rundt. Maskiner opererer etter forskjellige oppgaver, og de blir programmert til å utføre disse oppgavene. Det som kan være et problem her er at vi vet ikke helt hva som foregår i «opplæringsprosessen» til maskinene eller robotene. Dette kan jo medføre til at roboter gjør feil enten ved å gjenkjenne fysiske objekter eller gjør oppgaver på ukorrekt måte. Det er mye som kunstig intelligens kan hjelpe mennesker med, som å bruke roboter til å hjelpe leger med å stille diagnose til pasienter. Vi kan bruke kunstig intelligens til å gjenkjenne personer og sammenligne trekk i bilder som tyder på at bildene er av samme person. Dette kan jo bli tatt i bruk til å finne gjerningspersoner i etterforskningssaker for eksempel. Kunstig intelligens kan også gjenkjenne følelser hos mennesker, og enkelte roboter kan brukes innenfor emosjonell teknologi og kartlegger hva et menneske trenger basert på følelsesstadiet til mennesket. Alt fra politi robothunder til selvkjørende biler og busser, er noe som allerede er under utvikling og produksjon. Roboter kan til og med bli brukt på slakterier og i operasjonsstuer. Matlagingsprosesser i hjemmet kan også endre seg ved hjelp av Roboter, hvor Roboter på kjøkkenet lager mat til mennesker. Levering av varer og hurtigmat kan leveres via droner, og arbeidsplasser blir i stor grad mer og mer erstattet av kunstig intelligens. Jeg tror veldig mange er spente på hva fremtiden har å by på, men også engstelige og skeptiske i forhold til i hvilken grad kunstig intelligens tar over for oss mennesker. Det er en del etiske spørsmål som vekkes basert på kunstig intelligens og avansert teknologi, som er verdt å stille før det foregår en drastisk utvikling videre.

Fordeler med kunstig intelligens

I artikkelen «Kunstig intelligens: smart eller skremmende?» fra teknologirådet.no, tar forfatteren Tore Tennøe opp både fordeler og ulemper knyttet til kunstig intelligens

Fordelene som Tennøe utdyper er at kunstig intelligens kan trenes opp og jobbe raskere med enkelte arbeidsoppgaver. Kunstig intelligens forutser behov og tilpasser tjenester. Det kan bidra til å avdekke svindel og feil. Hvis kunstig intelligens opererer på denne måten og klarer å hjelpe mennesker i forskjellige situasjoner, så vil dette bidra til å styrke menneskers beslutninger. Kunstig intelligens fungerer på automatikk, som gjør at tid blir spart, og at for eksempel kunder får umiddelbart svar på spørsmål eller andre tjenester. Språk er noe som ofte setter en sperre for kommunikasjon hos mennesker, siden vi ikke kan de fleste språk som finnes i verden. Kunstig intelligens kan tilby talegjenkjenning som gir oss mulighet til å snakke med maskiner på ulike språk. Kunstig intelligens kan også bidra som en beslutningsstøtte for leger og pasienter. Maskiner kan trenes opp til å stille diagnoser basert på informasjon og bilder. Maskinene lagrer dermed denne informasjonen, og klarer å gjenkjenne andre sykdomsbilder. Pasienten kan på denne måten få raskere hjelp og bli behandlet så fort som mulig. Henvendelser som blir sendt til legevakten kan også bli utført av kunstig intelligens, hvor algoritmen gjør en vurdering av brukerens tilstand og gir behandlingsråd til brukeren. På denne måten vil brukeren få en rask konsultasjon. Kunstig intelligens kan bli brukt på skolen, hvor elevene kan få tilpasset opplæring basert på elevens individuelle utvikling, mestring og behov. Selvgående transport kan bidra til en sikrere og mer miljøvennlig trafikk. Flyten kan gli bedre i trafikken med biler som kommuniserer i nettverk og styrer seg selv ved hjelp av kunstig intelligens. Dette kan igjen føre til at det reduseres i antall trafikkulykker, noe som i dagens bilde foregår hyppig.

Utfordringer/ulemper med kunstig intelligens

Kunstig intelligens opererer ikke alltid etter pålitelig data, og det kan forekomme skjevheter i datasettene. Det kan da føre til unøyaktighet og forskjellsbehandling basert på deres analyse av mennesker. Vi vet ikke helt hvordan systemene innenfor kunstig intelligens kommer frem til sine beslutninger. For eksempel i søknader om lån og forsikringer. Det ligger en usikkerhet i hvordan systemene kommer frem til resultatene sine, og hvor riktige disse beslutningene er. Spørsmål om sikkerhet og ansvar er sterkt knyttet til kunstig intelligens. Etter hvert som kunstig intelligens utvikler seg, så skyves også grensene lenger og lenger. Burde roboter og maskiner innen kunstig intelligens ha kvalifiseringer og autorisasjon? Det er mange oppgaver som krever disse kvalitetssikringene for å vise til at personen har tatt utdanning og er opplært innenfor yrket. Juridiske avgjørelser som omhandler kunstig intelligens, må ta for seg alle tenkelige problemstillinger innenfor området. Stordata knyttes til kunstig intelligens, for å kunne utvikle maskiner og roboter. Stordata inneholde data fra hele verden, som kan bli brukt til å videreutvikle og forbedre algoritmene. Det er få selskaper som dominerer utviklingen, og i verste tilfelle kan dette gå utover norske selskaper og vår digitale økonomi. Flere forskere har uttrykt en bekymring for hvilke konsekvenser kunstig intelligens har for samfunnet. Forskning som handler om konsekvenser dette kan ha for samfunnet er etterspurt, fordi vi vet ikke hvordan kunstig intelligens opptrer etter verdier og mål som vi mennesker ikke har.

Refleksjon

Jeg valgte å skrive om denne artikkelen som tar opp fordeler og utfordringer med kunstig intelligens. Grunnen til dette for å få mer forståelse på hvilke problemstillinger og spørsmål som blir stilt basert på kunstig intelligens. Personlig så har jeg alltid tatt fremtiden litt som det kommer, fordi jeg syns det er vanskelig å planlegge og se for seg hvordan verden er få år fram i tid. Men det som teknologi og forskning viser basert på tiden som kommer, så ser jeg at det blir mer klarhet og at det kommer spådommer på hva som kommer til å skje i fremtiden. For eksempel hva som kommer til å skje dersom vi ikke tar nødvendige tiltak for å hindre klimaendringer. Dette er nødvendig informasjon som man ikke kan ignorere dersom vi ønsker å bevare jordkloden. Jeg må innrømme at jeg er litt skeptisk i forhold til hvordan verden kommer til å se ut om noen få tiår. Basert på bare de siste 10-20 årene har det skjedd store endringer i hvordan vi lever og hva som er viktig for oss. Jeg vet at forandringer kommer til å skje drastisk, og at vi må forberede oss på en endret virkelighet. Forhåpentligvis blir kunstig intelligens introdusert til oppgaver og områder hvor det er forsvarlig å bruke det. Det er mange fordeler med kunstig intelligens som kan bidra til å hjelpe oss mennesker i ulike arbeidssituasjoner. Jeg tenker at så lenge kunstig intelligens ikke «tar over» for menneskeheten, og at utvikling og produsering ikke blir gjort basert på makt og utryddelse, så kan det bidra til mye spennende løsninger i hverdagen.

Kilder

Tennøe, Tore. Kunstig intelligens: Smart eller skremmende. Postet 26.01.2017 i teknologiradet.no. Hentet 12.01.2021 fra https://teknologiradet.no/kunstig-intelligens-smart-eller-skremmende/.

Ett svar til “Kunstig intelligens”

Hei Ingvild!

Flott innlegg! Jeg liker godt perspektivet du har tatt for deg her. Du har mange gode eksempler på fordeler og ulemper. I tillegg har du også linket til kilder som støtter disse eksemplene. Fint med bilder og underoverskrifter som alltid – kjempe bra!

Eneste pirk fra meg er at noen av dine avsnitt er litt lange. Prøv å del dem litt opp i kortere avsnitt slik at det blir mindre slitsomt å lese 😀

Fortsett med den gode jobben – jeg gleder meg til å lese mer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *