Studentblogg i digital markedsføring

~ En personlig blogg med refleksjoner og tanker om spørsmål knyttet til faget «digital markedsføring».

~ Tar utgangspunkt i tematikk som blir oppgitt i forelesninger.

God lesing!